ดูแลอย่างมืออาชีพ

โดยผู้มีประสบการณ์โดยตรง

ดูแลพบแพทย์

ดูแลการพบแพทย์ตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ

ดูแลการทานอาหาร

ดูแลการทานอาหาร อย่างครบถ้วน

รายงานผล

ส่งรายงานให้ทราบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ

ขั้นตอน

ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการจากเรา

เริ่มต้นเพียง 1,200 บาท/ครั้ง


 1. รวมค่าอาหาร และ ค่าเดินทางไปกลับของผู้ดูแล
 2. ระยะเวลาให้บริการ 6 ชั่วโมง เริ่มนับเมื่อถึงจุดนัดหมาย
 3. ให้บริการนัดพบที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และ นนทบุรี เท่านั้น
 4. ไม่รวมค่าเดินทางพาไปโรงพยาบาล และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคนไข้
 5. ค่าล่วงเวลา 180 บาท/ชั่วโมง เศษของนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง
 6. หากใช้บริการก่อน 8.00 น. หรือ หลังจาก 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มเติมเที่ยวละ 300 บาท
 7. ให้บริการในผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
  (ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยติดเตียง หรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)
 8. งานบริการ ทำความสะอาด ไม่อยู่ในขอบเขตของการบริการ
 9. หากมีการยกเลิกนัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

ขอบเขตการให้บริการ


ส่วนลด 100 บาท สำหรับการใช้บริการครั้งแรก

แบบฟอร์ม
สำหรับสอบถามราคาการให้บริการ...